Saturday, 26 March 2011

Nikiszowiec - pominik historii


 W styczniu tego roku Nikiszowiec zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Bronisława Komorowskiego został uznany za pomnik historii. Obecnie trwaja starania aby to zabytkowe robotnicze osiedle wpisać na liste światowego dziedzictwa UNESCO.                                                                                        


No comments:

Post a Comment

Mój blog bierze udział w konkursie Fotoblog 2011 roku